Network Menu

Bli medlem i SWEA Algarve!

Är du kvinna, talar svenska och bor i Algarve?

Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Algarve! Vi är redan över 200 medlemmar, ett fantastiskt nätverk av kvinnor i alla åldrar som i SWEAs anda sprider positiva vibbar med många gemensamma aktiviteter, allt från fika med intressanta föredrag till sport och kultur.

Det finns också en SWEA-avdelning i Lissabon om du bor i den delen av Portugal.

Vill du veta mer om vad SWEA står för? Klicka här!

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla dig som medlem

Medlemskap gäller per kalenderår, 1 jan – 31 dec. De allra flesta av oss betalar full avgift, 45 € men det finns tre undantag:

  • yngre än 25 år eller studerande, au-pair betalar 25 €
  • nytt medlemskap efter 1 september betalar 25 €
  • portomedlem  – SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Algarve betalar 10 €

Klicka på länken för medlemsansökan här och fyll i blanketten för ny medlem.

Inom några dagar får du ett brev per E-post från oss med betalningsinstruktion och kontouppgifter för betalningen.

För att du ska bli medlem i SWEA Algarve vill vi att du betalar in din medlemsavgift inom två veckor.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

SWEA har en egen YouTube kanal med mer info. Klicka här!

Se filmerna om SWEA

Du hittar våra filmer om SWEA på SWEAs YouTube kanal, SWEAkanal!

Till filmen på svenska

Till filmen på engelska

Varmt välkommen till SWEA Algarve!