Network Menu

Om det värsta händer

Dödsfall i Portugal, svensk medborgare

SWEA har gjort en kort sammanfattning av vad man bör tänka på i händelse av att ett dödsfall inträffar. Vi vill understryka att detta endast är enkla råd och det är viktigt att i en sådan situation kontakta Svenska Ambassaden i Lissabon för rådgivning och information.

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/portugal-lissabon/

Vid en svensk medborgares dödsfall i Portugal meddelar de portugisiska myndigheterna alltid Svenska ambassaden i Lissabon. Ambassaden behöver en id-handling samt ett dödsbevis.

Finns inga anhöriga i Portugal, eftersöker ambassaden anhöriga i Sverige via UD.

Finns anhöriga i Portugal, förmedlar ambassaden kontakt med begravningsbyrå. Ambassaden rekommenderar Servilusa https://www.servilusa.pt/ som har byråer över hela landet och stor erfarenhet av att hantera utländska medborgares dödsfall.
Begravningsbyrån bistår med allt gällande begravning, kremering, framtagande av nödvändiga dokument, kontakt med flygbolag för transport till Sverige etc. Ambassaden avråder från att ombesörja detta på egen hand eftersom det innefattar mycket byråkrati.

Ambassaden utfärdar ett dokument ”Uppgifter om dödsfall i utlandet” som skickas med kistan/urnan till Sverige. Sker begravning i Portugal, skickar ambassaden dokumentet direkt till skatteverket/pensionsmyndigheten.

Att tänka på innan…

Testamente

Det är viktigt att ha upprättat ett testamente då avsaknaden av ett sådant gör att hemvistlandets lagstiftning, i detta fall Portugals, ska tillämpas. Om det inte finns ett testamente upprättat enligt formalia i Sverige kan man göra detta hos Notarius Publicus genom att lämna namn, adress, födelsedatum samt civilstånd för eventuella barn. I testamentet ska framgå att svensk arvslag skall gälla då den portugisiska är annorlunda. Testamentet upprättas på både engelska och portugisiska samt registreras online i portugisiska systemet. Vid ett ev dödsfall finns alla uppgifter färdiga.

Ett testamente upprättat enligt svensk lag kan registreras hos Notarius Publicus och då krävs likaså att detta översätts till både engelska och portugisiska.

Bankkonton

Kontrollera med din bank vad som gäller med gemensamma konton om en av makarna avlider. Vissa banker låser kontot och efterlevande får inte tillgång till gemensamma pengar. Väldigt viktigt att ha detta reglerat i förväg för att inte bli strandsatt ekonomiskt i en svår tid.

Kära hälsningar

Marie Ahlberg, ordförande SWEA Portugal

 

_______________________________________________________________________________________________________