Network Menu

SWEA Algarve

SWEA Algarve är en lokalavdelning i en ideell global förening för svenskor och svensktalande kvinnor bosatta utomlands.

I likhet med våra systeravdelningar runt om i världen är vi en träffpunkt och nätverksnod som gör livet utomlands lättare. Vi stödjer varandra när det gäller att förstå och hantera kulturella skillnader mellan ”det svenska och det portugisiska”. Nyinflyttade medlemmar kan via SWEA Algarve få råd och tips för att snabbt kunna etablera sig i Portugal och framför allt i Algarve.

Bland våra medlemmar finns de som varit bosatta i Algarve under många år, men också kvinnor som nyss flyttat utomlands. De senaste två åren har många svenskor som just pensionerat sig flyttat ner. Här finns kvinnor i olika åldrar, stolta nyblivna mammor och mor- och farmödrar, yrkesverksamma och pensionärer.

Vi har olika intresseföreningar, där vi möts och utövar våra många olika intressen.

Vi har en mycket aktiv programverksamhet, med både utflykter, återkommande kaffe med föredrag och utflykt varje månad och mycket, mycket annat.

Mer information finns under Intressegrupper och Aktiviteter.

Vi finns också på Facebook för dig som är medlem:  SWEA Algarve

__________________________________________________________________________________________________